?sviçre’nin Davoskasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na evsahipli?i yapacak.Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya EkonomiForumu’nun düzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveye yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i?adam?, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kurulu?lar? kat?lacak.Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya lideri AngelaMerkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri Aliyev, Hindistan Ba?bakan?Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Ba?bakan?Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsil edilecek.Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC, JP Morgan,Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üst düzeykat?l?m gösterecek.

TÜRK?YE’Y? BAKANLARTEMS?L EDECEKDavos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek,Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya kat?l?mgösterecek.Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün devam edecek zirvede farkl?oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet?im?ek’in yat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meleryapacak.L?DER SEV?YES?NDEKATILIM Zirvesi’nin ana temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak GelecekOlu?turmak.’ Dört yüzün üzerinde oturumun gerçekle?tirilece?i toplant?n?n aç?l??konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABDBa?kan? Donald Trump yapacak. ABD’nin uzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?mgöstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda lider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clintonkat?lm??t?.

ONE M?NUTECumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakanolarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt???’one minute’ ç?k??? unutulmad?.. Peres’in Gazze sald?r?lar?n? me?rula?t?ransözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyibilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank? uyand?rm??t?.