?sviçre’nin Davos Zirvesi ba?layacak. Zirveye yüz ülkeden fazla

?sviçre’nin Davos
kasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na ev
sahipli?i yapacak.

Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi
Forumu’nun düzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveye yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i?
adam?, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kurulu?lar? kat?lacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.
?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya lideri Angela
Merkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri Aliyev, Hindistan Ba?bakan?
Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Ba?bakan?
Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.

Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsil edilecek.
Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC, JP Morgan,
Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üst düzey
kat?l?m gösterecek.

TÜRK?YE’Y? BAKANLAR
TEMS?L EDECEK

Davos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek,
Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya kat?l?m
gösterecek.

Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün devam edecek zirvede farkl?
oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet
?im?ek’in yat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler
yapacak.

L?DER SEV?YES?NDE
KATILIM

Zirvesi’nin ana temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek
Olu?turmak.’ Dört yüzün üzerinde oturumun gerçekle?tirilece?i toplant?n?n aç?l??
konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABD
Ba?kan? Donald Trump yapacak. ABD’nin uzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?m
göstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda lider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clinton
kat?lm??t?.

ONE M?NUTE

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakan
olarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt???
‘one minute’ ç?k??? unutulmad?.. Peres’in Gazze sald?r?lar?n? me?rula?t?ran
sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi
bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank? uyand?rm??t?.