Robot disebut sebagai / r??b?t /berasal daripada perkataan robota yang membawa maksud ‘kerja buruh’, pertamakali digunakan oleh Karel ?apek dari Czech dalam dramanya yang berjudul  ‘Rossum’s Universal Robots’ (R.U.R) pada tahun1920 (Rajah 1).

Ia ditakrifkan oleh Kamus Bahasa Inggeris Oxford sebagai mesinyang diprogramkan oleh komputer yang mampu menjalankan siri tindakan kompleks secaraautomatik.1 Tetapi dalam konteks yang lebih mudah, terutama dalamsains fiksyen, mesin robot merupakan mesin yang menyerupai manusia, mampumeniru pergerakan dan  fungsi tertentumanusia secara automatik. Terdapat peranti kawalan luaran yang dibina bagi membimbing robot tersebut. Terdapatjuga kawalan yang dipasang di dalam robot, digunakan bagi menyerupai bentukmanusia.                  Robotikmerupakan subjek yang comprehensif, merangkumi kolaborasi kecerdasan teknologiyang berhubung kait dengan reka bentuk, pembinaan, operasi, aplikasi robot, 2serta sistem komputer yang mengawal ketepatan, pergerakan, maklum balas deriamelalui haptic dan tactile(sentuhan), serta pemprosesan maklumat dalampengimejan (ultra dimensional tinggi , persepsi kedalaman). Agak sukar untukmengukur kebijaksanaan sesuatu robot. Dalam sesetegah aspek seperti pengenalansuara dan visual, hari ini robot sudah dilengkapi dengan aspek pengenalan suaradan visual malah robot mempunyai kemampuan pengenalan suara dan visual yanglebih baik dan jelas berbanding manusia sendiri.

Walaubagaimanapun, dari segipemahaman conteks dan respon terhadap situasi yang kompleks, robot masih jauhuntuk ke arah itu.                 Untukpengetahuan umum, Al-Jazari atau nama sebenarnya Badi Al-Zaman Abullezz IbnAlrazz Al-Jazari merupakan antara umat Islam yang terawal mencipta  perkakasan mekanikal dan tokoh penting dalamilmu robotik Islam sekitar tahun 1136–1206. Beliau telah mencipta beberapasistem peralatan automatik yang juga dikenali sebagai “automata” atau dengankata lain ‘berjalan dengan sendiri mengikut tabii’ dalam islam.                  Penciptaannyaseperti pembentukan penggunaan air dalam sistem dwifungsi atau lebih dikenalisebagai kincir air, menggunakan bantuan graviti bagi menyalurkan air untukkeperluan harian dan tanaman. Dua mesin pertama ciptaannya adalah hasilpengubahsuaian shaduf (well sweep) dan yang ketiga saqiya (roda telaga) di manatenaga air digunakan menggantikan tenaga binatang. Selan itu ciptaan engkol,alat yang menghasilkan gerakan berterusan, mencipta sejarah menjadi peralatanmekanik paling penting bagi orang Eropah pada awal abad ke-15. Malah, jambuatan Al-Jazari telah mampu menghasilkan bunyian serta suara. Dalam manuskripal-Jazari, jam ini merupakan jam terawal tercipta di dunia, menggunakan flowregulator iaitu sebuah sistem penutupan lubang dan sebuah mesin automatiksamayang bertindak seperti jam burung yang kita kenali sekarang.

Banyaksumbangan tokoh ilmuan islam ini dalam bidang fizik, mesin dan robotik Islam.                  Umumsedia maklum, banyak ideologi robotik diselitkan dalam cerita-cerita sainsfiksyen terutamanya dalam cerita kartun kanak-kanak. Tanpa kita sedari,robot-robot canggih yang saat ini sudah dihasilkan mahupun masih dalam tahapkajian dan perkembangan menjadikan cerita-cerita ini sebagai sumber inspirasiuntuk mencipta alat berteknologi tinggi. Serial Astro boy sebagai contoh telahmengilhami ilmuan Honda untuk mengembangkan robot ASIMO, serial Gundammencetuskan penghasilan robot KURATAS, Iron Man yang menginspirasikan ciptaaneksoskeleton robot, R2D2 atau C3PO dalam film Star Wars, Wall-E dan eve dalamfilm Wall-E, Transfomers dan banyak lagi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

                 Sebuahnama yang tidak asing dalam dunian sains fiksyen dan robotik adalah IsaacAsimov. Asimov berasal dari Rusia memiliki Ph.D. dari Universiti Colombia, telahbanyak mengarang cerita-cerita fiksyen terkait dengan robot, salah satu yangterkenal adalah I,Robot yang diterbitkan pada tahun 1950. Dalam salah satuterbitannya iaitu “Runaround”(1942), disitulah kali pertama perkataan “Robotik”digunakan.

                 Kinirobot telah banyak digunakan dalam pelbagai bidang. Dengan tujuan utamanya,untuk memudahkan perkerjaan manusia. Robot-robot ini telah dikategorikan kepadabeberapa jenis mengikut kemampuan dan keupayaannya.

Antaranya adalah robotmobile, robot perkidmatan, robot industri dan manipulator, robot pendidikan,robot modular, robot pertahanan dan robot kolaboratif. Industri yang banyakmenggunakan khidmat robot ini termasuk kilang-kilang, urusan domestik, pertahanan,perlombongan, penyelidikan, dan kesihatan yang lebih tertumpu kepada pembedahanrobotik atau robotik surgeri.