Nu wij de ondergrond voor radicalisme hebben opgebouwd kunnen wij ons richten op het modern radicalisme en dan met name op de extreme Islam.

De aanslagen zoals wij de dag in het nieuws zien hebben hun oorsprong in de jaren tachtig van de afgelopen eeuw. Denk hierbij aan de revolutie in Iran en de opkomst van Al-Qaeda. Vanaf toen kwam er veel aandacht voor het Midden-Oosten, want het bleef niet alleen bij ‘onschuldig’ prediken over de Jihad, maar uitte zich in bloedige aanslagen die veel slachtoffers eisden. Het echte keerpunt van internationaal terrorisme was het jaar 1979, de invasie van Afghanistan door de Sovjet Unie. Het westen werd er snel bij betrokken toen op 23 oktober 1983 een zelfmoordterrorist zich opblies op het internationale vliegveld van Beirut, 241 Amerikaanse mariniers vonden hierbij de dood. Een golf aan vliegtuigkapingen volgde tot aan de aanslagen van elf september. Media speelt een grote rol bij modern radicalisme, de hele wereld komt er mee in contact door beeldmateriaal.

Binnen vijf minuten weten mensen over de hele wereld dat er een aanslag is geweest. De media heeft ook een keerzijde, jongeren komen in aanraking met personen die mensen rekruteren om deel te nemen aan gevechten en aanslagen. Dankzij media kan iedereen radicaliseren, maar wie zijn het gevoeligst?In dit hoofdstuk zal ik onderzoek doen naar de beweegreden van mensen die geradicaliseerd zijn en hoe de factoren daarachter in elkaar zitten, niet alleen omgevingsfactoren, maar ook mogelijke biologische factoren. Ik zal bovendien hoofdstuk 1 erbij halen om een vergelijking te maken tussen de moderne vorm van radicalisme en de vormen uit de geschiedenis, wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Dit is per subonderwerp al behandelt, maar in dit hoofdstuk zal ik ook vergelijken om te zien of er een oorsprong ligt in het oude radicalisme voor het nieuwe radicalisme.

Ook zal in dit hoofdstuk worden benaderd wie in onze samenleving radicaliseren, het aantal dat radicaliseert en of dat overeenkomt met het algemeen heersende denkbeeld daarover in de media en maatschappij. Ik zal mij ook nu bezighouden met het vraagstuk of modern radicalisme nog wel los kan staan van terrorisme. Dit hoofdstuk zal de ondergrond vormen voor het volgende hoofdstuk waarin ik inga op de preventie van terrorisme en radicalisering. Daarvoor is belangrijk; wie, wat en waarom. Daarover hoop ik aan het einde van dit hoofdstuk meer inzicht te hebben gegeven.     

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team