Klima i Mexico

 

Hallo, i denne teksten skal jeg
ta for meg klimaet til Mexico, hvordan klimaet påvirker globale hav og
luftstrømmer, hva som bestemmer klimaet i landet og forskjellene mellom klima i
Mexico og i Norge. Landet er veldig eksotisk, med et variert klima. Jeg har
selv vært i Mexico, og jeg er veldig interessert i landet skjenerelt. I denne
teksten får du et lite innblikk i klima i Mexico.

 

Mexico har et variert klima.
Landet ligger i den subtropiske og tropiske sonen. Landet deles inn i fire
forskjellige temperatursoner. Tierra caliente ligger omtrent 900 meter over
havet, og er hovedsakelig rundt landområdene ved kysten. Tierra caliente blir
oversatt til «det varme land» på norsk. På det varmeste ligger På det kaldeste
ligger temperaturen på omkring 20-25 grader. Tierra templada er hovedsakelig
mesteparten av sentralplatået, som ligger omkring 900 til 1800 meter over
havet. Tierra templata blir oversatt til «det tempererte land». Dette området
har en temperatur på rundt 15-25 grader. Tierra fria som blir oversatt til «det
kalde land» har en henholdsvis lav temperatur i forhold til resten av landet,
på en 10-20 grader.  Området ligger
omtrent 1800 meter over havet. Tierra fria ligger rundt snøgrense. Temperaturen
i området er på omtrent 10-15 grader. Tierra helada er det kaldeste området i
Mexico. Dette området er hovedsakelig i de høyeste fjelltoppene over snøgrensen,
dette er på omkring 3600 meter over havet. Temperaturen i Tierra helada ligger
under 10 grader hele året. Mye av Mexico ligger i norrdøstpassatens belte,
dette medfølger at det er rikelig med nedbør i landet. Mexico har en
tørkeperiode på rundt 3 måneder fra desember til mars. Den gjennomsnittlige nedbøren
i landet er på 1000 til 300 mm rein årlig.

 

Humboldtstrømmen langs vestkysten
av Sør Amerika bringer strømmer med kaldt vann til kysten av Mexico som gir lav
overflatetemperatur. Dette gjør at det blir lite regn, men mye tåke i området.
Humboldtstrømmen gjør at det blir tørke I område rundt kysten av Mexico. Noen
ganger kommer det varme vannstrømmer fra Ekvator som heter Ekvatoriale motstrømmer.
Disse strømmene er vanligvis ikke så kraftige, og dette gjør at det blir
lavtrykk i området. Dette gir rein i Mexico.

We will write a custom essay sample on
Klima hvordan klimaet påvirker globale hav og luftstrømmer,
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

 

Varme luftstrømmer fra tropene
gir Mexico varmt og tørt klima. Kalde luftstrømmer fra nordvest krasjer med de
varme luftstrømmene, dette gir ofte tornadoer eller virvelvinder. De
forskjellige utfallene kan ha opptil en hastighet på 100 meter i sekundet. Når
den sterke vinden virvler opp, trekker den med seg støv og sand. Dette kan gi
de beryktede sandstormene.

 

Det som hovedsakelig bestemmer
klimaet i Mexico er både luftstrømmer, vannstrømmer og det høyereliggende
platået i landet. Humboldtstrømmen transporterer kalt vann fra Stillehavet til ekvator.
Denne strømmen går forbi kysten til Mexico. Dette gjør at temperaturen i vannet
blir 7-8 grader kaldere enn på det åpne hav. Det kalde vannet fra strømmen
nedkjøler luften. Platået og fjellområdene i Mexico er områder som dekker
halvparten av landet. Høyden gjør at temperaturen er lavere enn det den er i
andre land som ligger rundt ekvator i fjellområdene er det vanligvis kaldt om
vinteren, men varmt om sommeren. Vindstrømmene fra tropene blir ført mot
ekvator og over Mexico, dette gjør at landet blir litt kaldere.  Alle disse forskjellige grunnene fører til at
Mexico sjeldent kommer over 30 grader.

 

Norge og Mexico har veldig likt
klima på noen måter. Begge landene blir varmet opp av  

Godlfstrømmen. Goldftrømmen er en strøm av varmt vann som går
over atlanterhavet

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Golfstr%C3%B8mmen

https://snl.no/Klima_i_Nord-Amerika

https://nn.wikipedia.org/wiki/Klima_i_Mexico

https://snl.no/Klima_i_Mexico

https://no.wikipedia.org/wiki/Humboldtstr%C3%B8mmen

https://no.wikipedia.org/wiki/Klima

 

 

 

 

 

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here