II. BuodA.

   Mga Tauhan·        Modesto Magsikap / Intong/G. Ventura Pili – kasintahan ni Elisea. Angpumatay kay Sarhento Cruz at sumaksak kay Tenyente Roca. Ang bida·        Elisea Liwayway / Sean – kasintahan ni Modesto.

Anak ni Kapitan Ines at Lucas·        Sarhento Cruz – isang sarhentong Kastila namanliligaw ni Elisea na pinatay ni Modesto·        Tenyente Roca – ang pinuno ng mga sibil sa Ilaya.Nanligaw kay Elisea nung namatay si Cruz at pinatay rin ni Modesto·        Ering- kasintahan ni Tenyente Roca·        Kapitan Lucas Liwayway – ama ni Elisea. Asawa ni Kapitan Ines·        Kapitan Ines Liwayway- ina ni Elisea. Asawa ni Kapitan Lucas·        Kapitan Asiang Magsikap – ina ni Modesto. Naging baliw umanomatapos hulihin ang dalawang bunsong anak na lalaki·        Kapitan Anghel Magsikap – ama ni Modesto.

Namatay sapag-aalala kay Modesto.·        Mensiya, Mauro, Daniel – mga kapatid ni Modesto ·        Victor – nakasama ni Modesto sa kulungan. Angkasama ni Modesto na dumalaw sa lamay ng kanyang ama·        Felix at Fabian- mga kasama ni Modesto sa piitan.Sumapi sa mga tulisan.·        Toneng – asawa ni Fabian at naghiganti itokay Fabian sa pamamagitan ng pagbitang na si Fabian raw ang nakapatay sa sariliniyang anak.·        Simon, Bitoy, Miroy, Kulas, Goyo – mga ikinulong at pinagbintangangpumatay kay Sarhento Cruz.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

·        Kapitan Mariano – kasalukuyang kapitan sa Ilaya atkagaya sa kura ay sinabi ng isang hinuli na siyang pumatay raw kay Cruz ngunitdi pinaniniwalaan ni Tenyente Roca.·        Senyor Tenyente Cabero  – ang pumalit kay Roca nang ito’y masaksak niModesto.·        Mang Siano at Aling Biyang – mabait na mag-asawang nagpatuloykina Modesto at Victor sa dampa o bahay nila.·        Kulas- kababayan ni Modesto na nagbalita sakanya sa pagkakulong ng kanyang dalawang mga kapatid.·        Aling Chimang, Aling Petra – ina nina Pedrito at Binong nabumisita sa Maynila.·        Kabesang Cayetano / Tano – kapatid ni Kapitan Lucas na tagaMaynila at tinuluyan nina Elisea at ka’ Ines sa Maynila.·        Tiya Nene – asawa ni Kabesang Tano at ina niRafaela.

·        Rafaela – pinsan ni Elisea na anak ninakabesang Tano at Nene na sumama sa kastilang manliligaw nito.·        Abdul – ang pinuno ng mga tulisan sa bundokBanaba.·        Gobernador Rubio – nagbalita kay Roca na patay na siMagsikap.·        Aling Oria – matandang dalaga na may-ari ngbahay na pawid sa Trozo.B.   Banghay1.

   PanimulaAng kuwento ay nagsimula sa pagpapakilala sa bayang Ilaya,ang unang tagpuan sa Anino ng Kahapon.At kasama dito ay ang pagpatay ni Modesto Magsikap, ang ating bida, kaySarhento Cruz, ang unang nanligaw kay Elisea Liwayway. Matapos ng pagpatay niModesto kay Sarhento Cruz ay nagtago tago at sinubukan niyang tumakas at iwasanang mga guwardiyang sibil na nanghuhuli.

2.   Pataas na AksyonSi Modesto Magsikap aynahuli ng mga guwardiyang Kastila dahil siya’y itinuro ng isang babaengpinagbintangan siya na pumatay daw sa anak niya. At nang kinausap pa ang ibangmga dinakip ay ang sinabi ay si Modesto daw ang pumatay kay Sarhento Cruz.Kasama rin ito ay ang mga nakilala nya sa piitan o kulungan na sina Victor,Felix, Fabian, at iba pa.

3.   KasukdulanSina Modesto Magsikap at angiba pa niyang kasama katulad ni Victor ay nakatakas sa kulungan nang maykaguluhan na nangyari dahil may sumugod na grupo ng mga tulisan sa kanilangkulungan ng kinapapalooban. Pagkatapos ay nalaman ni Modesto ang pagkamatay ngkanyang ama na si Kapitan Anghel Magsikap at agad niya itong pinuntahan. Ditoay nakasugpaan nila ang grupo ni Tenyente Roca, ang pumalit umano kay SarhentoCruz at nais rin nitong ligawan si Elisea, at si Tenyente Roca ay nasaksak niModesto. Dahil sa nangyari ay nakulong ang dalawa niya pang kapatid na lalaki.

Dahil sa pagkakakulong ng kanyang kapatid ay tila nabaliw na ang kaniyang inana si Asiang Magsikap. At siya’y tumatakas na at lumalayo sa mga humahabol sakanya na tao at ang mga awtoridad ng mga Kastila.4.

   Pababang AksyonSi Modesto Magsikap aytumakas at pumuntang Estados Unidos para takasan niya ang mga humahabol sakanya at ang mga nais humuli at gantihan siya. Dito sa Estados Unidos, ayginamit niya ang pangalan na G. Ventura Pili upang magkaroon parin ng patuloyna komunikasyon na ipinapadala sa pamamagitan ng mga sulat sa kanyang sinta nasi Elisea Liwayway. Sa mga sulat na iyon ay kinukuwento ni Modesto ang mgamagagandang pagkakataong nakita niya sa Estados Unidos.

5.   WakasMakalipas ng matagal tagalna limang taon, si Modesto o si Intong ay umuwi at bumalik na ng Pilipinas. Atpagkauwi, naging kumbinsido na si Modesto Magsikap na may mabuti naman palang epektoang presensya ang mga Amerikano sa Pilipinas at mapagkandili ang pananakop ngAmerika.C.

   Kabuuan ng NobelaAng kuwento ng nobela ay binase noong pag usbong ngkolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang mga bida sa nobela ay si ModestoMagsikap at ang kanyang iniibig na si Elisea Liwayway. Ang unang nanligaw kayElisea ay si Sarhento Cruz, kaya naman ang ginawa ni Modesto ay pinatay niyaito, hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi pati na rin dahil sa pagpapahirap nitosa kaniya at pang-aabuso sa mga tao at bayan. Matapos non ay tumatakbo na siModesto sa mga awtoridad ng mga Kastila. Siya’y nahuli dahil sa isang babaengnagturo sa kanya at pati na rin dahil sa mga iba pang dinakip na sinabing siyaang pumatay kay Cruz. Sa kulungan at piitan ay nakilala niya sina Victor,Felix, Fabian.

Pero may mga grupo ng tulisan ang umatake sa kulungan nakanilang kinalalagyan at nakatakas sila. Subalit, natuklasan niyang namatay naang kanyang ama na si Kapitan Anghel Magsikap at agad niya itong pinuntahankasama si Victor. Dito ay nakasugpaan nila ang grupo ni Tenyente Roca, angpumalit umano kay Sarhento Cruz at nais rin nitong ligawan si Elisea, at siTenyente Roca ay nasaksak ni Modesto. Dahil dito si Modesto ay tumatakas ulitsa mga awtoridad ng mga Kastila. At napagdesisyunan ni Modesto na pumunta atmaging tahimik muna sa Estados Unidos. Dito ay nakikipagusap siya kay Elisea sapamamagitan ng mga sulat at sinasabi niya dito, maliban sa pag-ibig, ay ang mganalaman niyang mabuti sa Estados Unidos. Matapos ng limang taon ay bumalik narin si Modesto Magsikap sa Pilipinas. At matapos ng kanyang tahimik napananatili sa Estados Unidos ay naging kumbinsido na siya na ang pagpunta ngEstados Unidos sa Pilipinas ay may halong kabutihan.

Sa madaling salita angnobela ay may kapaburan sa Estados Unidos kaysa sa Espanya. D.   Mahahalagang Pangyayari           ·        Pinatay ni Modesto siSarhento Cruz.·        Nakulong si Modesto kasamasina Victor, Fabian, at Felix.

·        Nakatakas si Modesto sakulungan·        Pinuntahan ni Modesto angburol ng ama at dito nakalaban at nasaksak niya si Tenyente Roca.·        Tumakas si Modesto atpumuntang Estados Unidos·        Nakikipag-usap si Modesto kayElisea sa pamamagitan ng mga sulat at kinukuwento niya rito ang mga magagandana bagay sa Estados Unidos.·        Umuwi na si Modesto saPilipinas at naging kumbinsido na siya na may mabuti naman palang mga epektoang presensya ng Estados Unidos sa bansa.A.   Paksa ng AklatAng nobelang Anino ngKahapon ay isang tradisyonal na nobela na nais magbahagi ng mga pangyayarina naganap sa mga nakalipas na kasaysayan.Ang paksa ng aklat na ito ay ang mga totoong pangyayari o mgasitwasyong kapareho ng mga katulad na umiiral sa ating bansa. Pinapagtuunan ngpansin ng aklat ang mga tradiyonal na lipunan at ang mga karaniwangpinaniniwalaan ng mga Pilipino noon. Halimbawa nito ay ang pagmamalupit atpagtrato ng mga Kastila kagaya nina Sarhento Cruz at Tenyente Roca kanilaModesto at iba pang mga taong bayan.

Iba pang paksa ng nobelang Anino ng Kahapon ay ito rin ay tungkol sa pag-ibig. Dahil angkuwento ng nobela ay umiikot rin, hindi lang sa kasaysayan, kundi pati na rinsa pag-iibigan ni Modesto Magsikap at Elisea Liwayway. Ipinapakita nila nakahit anong mangyari ay di sila maghihiwalay at walang hahadlang na iba sakanilang pagmamahalan, kahit na umabot pa sa puntong nakulong si Modesto dahilsa pagpatay kay Sarhento Cruz at tumakas patungong Estados Unidos dahil namansa pagpatay o pagsaksak kay Tenyente Roca.Ito rin ay may paksang tungkol sa pamilya dahil ipinakita ngmga magulang ni Modestoat ni Modesto na rin ang pagmamahal nila sa pamilya. B.   Layunin ng AklatAng layunin ng nobelang Aninong Kahapon at ng awtor nito na si Francisco Laksamana ay maipamahagi angmga kaalaman at ang mga nangyari noong mga panahong sinasakop ng ibang mgabansa ang bansang Pilipinas. At pati na rin upang maipakita kung paano nabuhayang mga Pilipinong naninirahan sa mga maliit na bayan sa Luzon noong panahon ngKastila.

Gusto ng nobela at ng awtor na kumuha tayo ng aral sa mgapangyayari o kasaysayan noon at sa mga naranasan ng mga nakaraang henerasyon sakamay ng mga Kastila. Ang nais rin ng aklat ay magbigay ng nostalhik napag-aalala sa mga panahon ng mga kahapis-hapis na mga Pilipino. At inaalay rinni Francisco Laksamana ito sa mga kabataan para pagkuhanan ng kaalaman at aralsa kasaysayan ng ating bayang sinilangan.

Nais rin maipabatid ng aklat at ni Francisco Laksamana angmga mensaheng sinasabi ng nobela kagaya ng: kahit anong bagay na gusto mogawin, ay basta sa palagay mo’y mabuti sa kapwa mo at sa iyo , gawin mo na paradi ka mahihirapan. Sa kabila non, masisiyahan ka. Halimbawa nito ay ang mgaginawa ni Modesto Magsikap, ang bida, sa kuwento ng nobela. Dahil kapag sa unapalang kagaya ni Modesto ay pinili mo na maghiganti dahil sa pang-aaping ginawasayo at pati na rin sa mga kapwa mo ay ilagay mo na sa kamay ng totoong batasat hustisya.