Hva er fattigdom?Hverdagentil folk er helt ulike ut ifra hvor i verden du er født i. På jorda opplevernesten en tredel av menneskene sult og underernæring.

 Idenne artikkelen skal jeg snakke om den demokratiske overgangen og snakke om deforskjellige definisjonene av fattigdom. Jeg skal også sammenligne Norge med etfattigere land for å se forskjellen på fattigdommen  Dendemografiske overgangen er en teori som går ut på at alle land som utviklesmaterielt går gjennom fire faser. I den første fasen er det mange som blir fødtog mange som dør. I fase to er det fortsatt høy fødselsrate men dødsratensynker og befolkningsveksten blir høy. Det fødes færre men flere enn det dør I nestefase synker fødselsraten men . I den fjerde fasen vil befolkningsveksten værelav og fødsels- og dødsraten synker.

I den femte fasen fødes og dør det likemange og befolkningsveksten går ned og etter hver dør det mer enn det fødes.  Iverden… Det kan være mange ulike syn på hva fattigdom er. OECD sin definisjonav fattigdom er når man ikke kan opprettholde en god helse, få seg utdanning,ha egen inntekt, kunne få grunnbehovene sine, være fri og bli respektert.

Andredefinerer fattigdom med begrepet “en dollar om dagen” og hvis man har under endollar, som vil si ca seks norske kroner, er man ekstremt fattig. Da har manikke nok penger til grunnbehovene som klær, mat og et bra sted å bo. En annenmåte å måle fattigdom på kan være å sammenligne det med gjennomsnittet forøkonomien i et land. Det kalles relativ fattigdom. Mangeland i Afrika sør for Sahara er nå i fase 2 på den demokratiske overgangen.Det fødes mange, det dør ikke så mange.  Norge og Malawi. I fattige land er det myebarnedødelighet, når vi sammenligner Norge og Malawi kan man se dette godt.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Barnedødelighetvil si hvor mange barn som dør før de er fem. På FN.no står det at i Norge erdet 3 barn som dør per 1000 levende fødte mens i Malawi 64.

Dengjennomsnittlige levealderen til Malawi er 57 og i Norge er den 82. BNP ersummen av varer og tjenester som blir lagd i et land i løpet av et år som erregistrert. BNP kan brukes for å se velstansforholdet i et land. Det måles medPPP-dollar. Malawi har 1182,62 og i Norge er den 61 471,57 per innbygger.

 Landsom er i fase to har høy fødselsrate siden folk vil ha mange barn så de forgaranti for at noen skal vokse opp. Derfor ville jeg se forskjellen på gjennomsnittetav barn per kvinne i Norge og Malawi. I Norge står det har gjennomsnittlig 1,9barn per kvinne mens i Malawi er står det 5. Så ville jeg sammenlignemenneskelig utvikling som går ut på utdanning, helse og økonomi. Tallene er fra0-1 hvor 1 er best.

I Malawi var det 0,476 mens i Norge er det 0,949 som viserat Norge er ganske nærme toppen og Malawi er under halveis.