Hva kroner, er man ekstremt fattig. Da har

Hva er fattigdom?

Hverdagen
til folk er helt ulike ut ifra hvor i verden du er født i. På jorda opplever
nesten en tredel av menneskene sult og underernæring.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

I
denne artikkelen skal jeg snakke om den demokratiske overgangen og snakke om de
forskjellige definisjonene av fattigdom. Jeg skal også sammenligne Norge med et
fattigere land for å se forskjellen på fattigdommen

 

Den
demografiske overgangen er en teori som går ut på at alle land som utvikles
materielt går gjennom fire faser. I den første fasen er det mange som blir født
og mange som dør. I fase to er det fortsatt høy fødselsrate men dødsraten
synker og befolkningsveksten blir høy. Det fødes færre men flere enn det dør I neste
fase synker fødselsraten men . I den fjerde fasen vil befolkningsveksten være
lav og fødsels- og dødsraten synker. I den femte fasen fødes og dør det like
mange og befolkningsveksten går ned og etter hver dør det mer enn det fødes.

 

I
verden… Det kan være mange ulike syn på hva fattigdom er. OECD sin definisjon
av fattigdom er når man ikke kan opprettholde en god helse, få seg utdanning,
ha egen inntekt, kunne få grunnbehovene sine, være fri og bli respektert. Andre
definerer fattigdom med begrepet “en dollar om dagen” og hvis man har under en
dollar, som vil si ca seks norske kroner, er man ekstremt fattig. Da har man
ikke nok penger til grunnbehovene som klær, mat og et bra sted å bo. En annen
måte å måle fattigdom på kan være å sammenligne det med gjennomsnittet for
økonomien i et land. Det kalles relativ fattigdom.

 

Mange
land i Afrika sør for Sahara er nå i fase 2 på den demokratiske overgangen.
Det fødes mange, det dør ikke så mange.  Norge og Malawi. I fattige land er det mye
barnedødelighet, når vi sammenligner Norge og Malawi kan man se dette godt. Barnedødelighet
vil si hvor mange barn som dør før de er fem. På FN.no står det at i Norge er
det 3 barn som dør per 1000 levende fødte mens i Malawi 64. Den
gjennomsnittlige levealderen til Malawi er 57 og i Norge er den 82. BNP er
summen av varer og tjenester som blir lagd i et land i løpet av et år som er
registrert. BNP kan brukes for å se velstansforholdet i et land. Det måles med
PPP-dollar. Malawi har 1182,62 og i Norge er den 61 471,57 per innbygger.

 

Land
som er i fase to har høy fødselsrate siden folk vil ha mange barn så de for
garanti for at noen skal vokse opp. Derfor ville jeg se forskjellen på gjennomsnittet
av barn per kvinne i Norge og Malawi. I Norge står det har gjennomsnittlig 1,9
barn per kvinne mens i Malawi er står det 5. Så ville jeg sammenligne
menneskelig utvikling som går ut på utdanning, helse og økonomi. Tallene er fra
0-1 hvor 1 er best. I Malawi var det 0,476 mens i Norge er det 0,949 som viser
at Norge er ganske nærme toppen og Malawi er under halveis.