Het hele boek is dat zo). Je zou

Het boek begon met de echtgebeurde Rif oorlog in Marokko tussen deSpanjaarden en de Riffijnen, waarbij er over meerdere Spaanse soldaten werd verteldvanaf een auctoriaal perspectief (het hele boek is dat zo).

 Je zou het boek kunnen verdelen in 5 delen, dehoofdpersoon daarvan is de Spaanse kapitein Augusto Santamaría, die ook in derest van het verhaal volledig wordt gevolgd. Aan het begin van het verhaal zouje nog denken dat Santamaría niet de enige hoofdpersoon is omdat de eerste 20bladzijde hevig ook over 2 andere soldaten verteld wordt, maar die uiteindelijksterven. In het begin van het boek zie je ook delen van brieven en dagboekenvan de 3 soldaten, die worden dan ook zodra ze sterven niet meer opgebracht.

Behalve dan ook die van Santamaría, die het tot het eind van het verhaaloverleeft. Voordat het verhaal van Santamaría in Marokko overgaat naar Santamaríain Madrid wordt er eerst nog een introductie gegeven over het leven van eennieuw belangrijk personage: Ignacio Ubrique. In het tweede deel gaat het overde moord op een van Ubriques vrienden, maar ook een belangrijke officier in hetleger Francesc Cartoux, hij was vermoord in een boordeel. Santamaría die deoorlog heeft overleeft maar met wel nog een verwonding op zijn been isovergeplaatst naar een politiebureau in Madrid. Waar hij dan ook alsrechercheur wordt aangewezen om de moord op te lossen. De man die vermoord was,was ook lid van een groep die de toenmalig koning wilde afzetten zodat er eendemocratie kon zijn. Hij had dus een belangrijk dagboek mee naar dat bordeelmeegenomen en die wilde de moordenaar dus hebben.

Alleen het hoertje waarmeeCartoux zich mee bevond had dat boek gestolen om dat ze dacht dat er misschienwaardevolle informatie in zat. Het probleem was da ook dat zij niet kon lezen,dus is ze ermee gegaan naar de rechercheur van de politie om het persoonlijk teoverhandigen. Toen ze er eenmaal was raakte ze in paniek en bedacht ze zichzelfalleen ze was al in het huis en Helena, de vrouw van Santamaría zocht eendienstmeisje. Dus deed ze zich voor als een van de dienstmeisjes die laterzouden komen en uiteindelijk is ze ook hun dienstmeisje gebleven.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Het derde envierde deel gaat over in de eerste instantie compleet on-gerelateerde dingendan de eerste 2 delen. Over een man die gechanteerd wordt door een vrouw diezichzelf de heks noemt. In het allerlaatste deel komen alle deelverhalen bijelkaar en wordt alles duidelijk.

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here