Enligt att spännas samtidigt som andningen blir intensivare

Enligt (Ångest.se,2017)Så är  ångest en känsla som känns i kroppen och det känns ett obehag där blandat man kan känna att det t.

e.x att hjärtat slår snabbare än vanligt, eller att man blir torr i munnen och man börjar känna sig svag i kroppen , musklerna sedan så sig känner man yr alltså det varierar sig person till person men dessa några av dom vanligaste symtomen som kan ske men också så är ångest är reaktioner vårt  nervsystem som man inte kan styra över samtidigt som inte det är farligt men det gör ont och skapar känslor. Ångesten skapar en känsla som inte går att beskriva och som känns overkligt för vissa personer så kan man känna ångesten på flera olika ställen i kroppen medans på andra människor så känns det på ett ställe samtidigt som det skiljer vilken typ av ångest man kan få vissa får ångest i en gång medans andra ska få en starkare ångest som kommer tillbaka och detta gör personen med ångest oftast inte kan sova på nätterna , personen vaknar alltid upp mitt på kvällen , dom känslorna samt symtomerna man får beror att när kroppen känner sig hotfull då bestämmer den att öka den´s  adrenalin och olika stresshormonerna som finns i blodet vilket leder till att i kroppen  så börjar musklerna att spännas samtidigt som andningen blir intensivare och hjärtat slår snabbare.

 (Ångest.se,2017Ångesten gör att stress ökar i kroppen samtidigt som man person blir lättare irriterad, arg eller ledsen då detta gör att personen som lider av ångest blir väldigt utav att det ska komma tillbaks , det går att lära sig att själv kunna hantera ångesten men det kan ta flera månader upp till år och det kan hindra dig att leva det livet som du vill vilja samtidigt som det är svårt att få en behandling just för dig då vi alla människor är väldigt och det kan innebära det som inte funkar kan funka för någon annan individ. (Ångest.se,2017  Enligt (Bup.

se,2018) så finns det tre andra typer av ångest  och panikångest  är en av typerna , panikångest går ut på att man får attacker utan förvarning då har ångesten sättet sig i kroppen vilket leder till  dessa panikattacker,det är vanligt att man  tror att man är  sjuk och får olika typer känslor som att man börjar tro att man  ska dö eller man blir galen och får oftast panikattacker på dom ställen man inte vill vara på. Generaliserad ångest: Då förväntar man sig det värsta hela tiden t.e.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

x att man inte vill lämna hemmet för att tror att nån i familjen kommer att dö om man inte är på plats , detta gör att man inte klara av din egna dag för att man tänker på andra.  (Bup.se,2018) Separation ångest : Det är att man inte vill vara själv eller lämnad ensam och denna ångesten kommer  när man tillexempel borta från hemmet då blir man oftast orolig av att man skiljs från sina föräldrar. (Bup.se,2018) Enligt (Bup,se,2018) om man känner ångest så är det viktigt ta kontakt med någon allt från en kurator till en kompis sedan om man känner att mer hjälp så ska man kontakta bup eller be sina föräldrar om hjälp samtidigt som man själv försöker hjälpa sig själv då för vissa så hjälper det att dom pratar om ångest med någon dom känner sig bekväma med medans för vissa tänka igenom vad man gör så att man blir stressad och sedan försöker ändra på det medans det är viktigt att man tar hand om sin kropp att man får tillräckligt med sömn , man ska se till att man äter bra och motionera mer detta gör att man har mer ork i kroppen , detta är flera saker som kan göra att man behandlar sin ångest.

Det är känt att man ska utsätta någon i lagom dos för olika obehagliga känslor samtidigt som man har stöd omkring sig och det är känt som exponering som är en viktig del när man ska bota ångest. (Bup.se,2018)Man kan erbjudas kognitiv perspektiv som är den  vanligaste formen av psykoterapi och även finns som internetbehandling på många olika håll i landet. (Bup,2018)     Det finns läkemedel för svår ångest men det  vanligaste läkemedlet man får är antidepressiva medans andra får bensodiazepiner eller antihistaminer för att kunna dämpa ångesten för stunden men dessa läkemedlen ska bara användas under en kortare period då bensodiazepiner är beroendeframkallande men oftast så behandlas ångesten med någon typ av medicin och fysisk aktivitet  för dom från svår ångest där att kunna lära sig kunna hantera sin egna ångest är viktig. (Bup 2018)

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here