Dabi se razumio rat u Jemenu potrebno je objasniti historijsku netrpeljivostarapskog prostora. Poznato je da su nekada davno jedini  pravi Arapi bili Jemenci, dok su se ostalinazivali arabiziranim Arapima. Klju?na ?injenica konflikata na Bliskom istokujeste da oni sukobe koji su se desili prije hiljadu godina shva?aju kao da suse desili upravo danas, ta netrpeljivost i danas živi u njihovoj kulturi itradiciji. Pogledamo li geopoliti?ku situaciju iz 6 i 7. stolje?a , možemoutvrditi da je ta geopoliti?ka situacija istovjetna današnjoj geopoliti?kojsituaciji na Bliskom istoku. ?injenica da Arapi tokom svoje historije nakon?etvorice velikih halifa nisu imali neki oblik predstavni?ke vlasti ide uprilog današnjim sukobima i sintagmi „ ko je ja?i, taj tla?i “.

UJemenu imamo nekoliko suprotstavljenih skupina, Husi milicija koji imaju iransku potporu i donedavno sljedbenicisvrgnutog predsjednika Ali Abdulah Saliha, te Arapski saveznci, gdje ubrajamo SaudijskuArabiju kao klijentelu zapadnih sila i dijelove vojske pod kontrolom vlade uegzilu. Današnja situacija li?i na sukobe izme?u Perzijskog i Sasanidskogcarstva , moramo razumjeti da se danas na Bliskom istoku dešava još jedan sukoba to je sukob o nerazumijevanju vlasti. Na jednoj strani imamo Tursku, Katar iIran koji smatraju da je predstavni?ki sistem nužan da u arapskom svijetu da višene bude ratova, dok su na drugoj strani Saudijska Arabija, UAE, Egipat iBahrein kao pobornici republikanskog predstavni?kog sistema. Najsnažniji igra?na Bliskom istoku danas jeste Islamska Republika Iran. Iran je država kojoj jeteško držati lekcije o državnosti jer je to država s velikim brojem imperija?ija historija ide unazad 2700. godina p.n.

e. Iran u svome ustavu ima ?lan kojigovori o tome da se „ zabranjuje svaki oblik sporazuma ?ija bi posljedica bilakontrola strane sile nad prirodnim resursima, ekonomijom, vojskom, kulturom udržavi ili bilo kojim drugim aspektima života „( ?lan 153: Ustava). Govore?i oSaudijskoj Arabiji može se re?i da njome vlada kraljevska,beduinsko-pragmati?na porodica. „Saudijska Arabija je postala kraljevina 30-ih godina prošlogvijeka, onda su otkrivene ogromne naftne rezerve.

Kako je nafta izvorbogatstva, Saudijska Arabija postala je mo?na u bogata država, koja je steklamo?nog saveznika – SAD. “1 Iz posljednjih dešavanja kako SebastianSons navodi, princ Mohamed Bin Salman nastavlja politiku hapšenja posljednjihmjeseci. Prema Sonsovim rije?ima ?in skidanja s vlasti prijestolonasljednikaMohammeda bin Naifa u junu bio je ?in kojim je taj proces i otpo?eo. Narednikorak je bilo uhi?enje ljudi iz kruga obitelji i poslovnih ljudi. Sons govorida ovim potezom princ želi imati jasan stav unutar i izvan kraljevske obiteljikada postane kralj ( Sebastian Sons, Prijeti li rat Saudijske Arabije i Irana,Politika).2 Nasceni su dva sukobljenja stava o ure?enju države, na jednoj strani, dugo-historijskopostojanje države koje se temelji na predstavni?koj vlasti a na drugoj stranikraljevska porodica koja u?vrš?uje svoju vlast. Na pitanje ko se bori protivkoga ,odgovor glasi da su Saudijska Arabija i druge zemlje u borbi protiv Husimilicije gdje zra?nim napadima podržavaju me?unarodno priznatog predsjednikaAbd- Rabbu Mansur Hadia.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Vojska i uprava središnje vlade su podijeljeni: velikidio te vojske ne podržava Hadia koji je i pobjegao u Saudijsku Arabiju nego sui dalje lojalni Ali Abdullah Salehu koji je prešao na stranu Husia.3 „UJemenu ?iji su se sjever (bivša država Sjeverni Jemen) i jug (NarodnaDemokratska Republika Jemen) ponovo ujedinili 1990. godine je podijeljeno idruštvo. Socijalisti?ki jug se u odnosu na stanovnike na sjeveru zemlje osje?aozakinutim i podržavao je pokret koji se zalagao za secesiju. Al-Kaida naarapskom poluotoku (AQAP) ima jaku bazu.

Na sjeveru zemlje žive šije, kojimapripadaju i Husi, dok na jugu žive suniti, što je dovelo do konflikta navjerskoj razini. Razli?ita plemena iz sasvim razli?itih motiva podržavaju jednuili drugu stranu.” 4Najcrniji scenario bi bio sukob Irana sa savezni?kim zemljama Zaljeva te jenužno poduzet sljede?e mjere za rješenje sukoba: pokušati uspostavitirepublikanski-predstavni?ki sistem u zemljama u kojima taj sistem nije navlasti, potrebno je uspostaviti konzistentnu viziju, plan i politiku u takvimdržavama. Drugo mogu?e rješenje bilo bi zaboraviti dugogodišnja neprijateljstvaizme?u ovih država te pokušati uspostaviti jedinstvenu misao koja ?e bitireprezentativni pokazatelj da Bliski istok nije žarište ratova i sukoba, negocentar pomirenja, sloge, jednakosti i jedinstva svih Arapa.1 Internet izvor: http://mondo.ba/a769810/Info/Svijet/BLISKI-ISTOK-Iranci-i-Saudijci-vecni-neprijatelji.html(pristupljeno:03.01.2018.)2Internet izvor: ?lanak Autora Peter Hille, Prijetili rat Saudijske Arabije i Irana?, razgovor sa Sebastian Sonsom, stru?njakom zaBliski istok http://www.dw.com/hr/prijeti-li-rat-saudijske-arabije-i-irana/a-41318429 ( pristupljeno 03.01.2018.)3 Internet izvor:?lanakautora Dennisa Stute pod nazivom „ Šta sve trebate znati o ratu u Jemenu” :  http://www.dw.com/hr/%C5%A1to-trebate-znati-o-ratu-u-jemenu/a-18359374 pristupljeno (03.01.2018.)4 Ibidem.