Boka satt til 1989 rundt tidsperioden da Berlin

Boka “Mannen somelsket Yngve” ble skrevet i 2003, og forfatteren Tore Renberg har basert påhistorier i sin eget liv.

Det ble også laget en film om boka. Filmen er lagetog produsert i Norge, av den norske regissøren Stian Kristiansen. Mannen somelsket Yngve er en bok som er fult opp med drama.

 Handlingen i boka foregåri Stavanger, og tidsperioden er satt til 1989 rundt tidsperioden da Berlinmuren falt. Hovedpersonen heter Jarle Klepp og er 17 år når handlingen tarplass. Jarle er aktiv og engasjert i politikk, miljø og han ønsker å være allesrake motsetning, noe som han synes er en verdig verdi å ha. Det som kjennetegnermiljøet handlingen er hvordan forfatteren beskriver karakterene i boka.

Manmerker at boka tar handling ved 1989 fordi Jarle snakker om hvor mye det stårom berlinermuren i avisene. Så, det er mye snakk om Berlin muren og frigjøring,og vi ser at problemene de har er typiske problemer som de hadde rundt 1989.For eksempel da moren til Jarle mister jobben på grunn av nedbemanning.  Boka “Mannen somelsket Yngve” handler om en 17 år gammel gutt ved navn Jarle Klepp, somgår på Kongsgård Videregående skole i Stavanger. Jarle er en veldig usikker og megetopprørsk guttunge som er midt i sine ungdomsår.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Foreldrene til Jarle er skilt, oghan bor hos moren sin. Faren hans har er en alkoholiker som aldri er edru. Hanbruker vanligvis å besøke sin alkoholiserte far i helgene. Han er en av tre somer medlem i et band ved navn Mathias Rust Band som er en oppegående og politisktrio. Bandet er sterke politisk og alltid miljøbevisste. Mathias Rust Bandbestår av Jarle, Katrine (kjæresten til Jarle) og Helge (som er bestevennen).Alt går bra for Jarle, helt til det kommer en ny gutt til skolen, Yngve. I bokaskjønner man at de to er helt ulikt personlig.

Yngve er at det Jarle er imot,men dette ser ikke ut til å ha noen effekt. Jarle snakker i første person. NårYngve kommer inn i bildet legger forfatteren inn at Jarle har blitt forelsketmed han ved første øyekast. Etter at Jarle har møtt Yngve har han startet å endreseg, for å bli mer lik Yngve slik at de kan komme tettere sammen.

Man fårtidlig merke at det ikke går så bra mellom Katrine og Jarle. Spesielt et punkti boka merker man dette veldig mye. Jarle måtte velge om han skulle være medKatrine, selv om moren ønsket ikke dette å ville at han skulle bli hjemme ellerom han skulle spille tennis med Yngve. Jarle valgte å spille tennis med Yngve,noe som førte til at forholdet til både moren og Katrine ble dårligere. Detteførte til at Katrine slo opp. Så på grunn av valget og andre ting blir altforandret når Mathias Rust Band har sin først konsert lørdag 14.

april som endermed en fest. Festen ender i at Helge og Katrine blir sammen. Boka ender i atJarle kysser Yngve.  Boka bringer opp ulike temaersom hvordan det er å være homofil på 80-90 tallet og at det er vanskelig åkunne utforske seg selv og sine grenser. Det er spesielt veldig vanskelig hvisman ikke har noen å støte seg på. Jarle er et godt eksempel på dette, hvorforeldrene var skilt.

Handlingen i boken blir presentert kronologisk, frem motslutten, da blir det tilbakeblikk. Det er ingen korresponderende handlinger iboka, så det er enkel bok og lese. Forfatteren bruker vanskelige synonymer heltpå slutten av boken som gjør at det ikke er enkelt å tolke slutten. Etterdebutfesten står Yngve oppe på en bro for å hoppe. Heldigvis, senere i boka fårvi vite at han lever.

  Personligheten tilkarakterene i boka blir beskrevet veldig godt og man finner ut av hvem sompasser med hvem relativt fort.  Jarle har alltid energi,men han er også alltid veldig usikker på seg selv. Gjennom hele boken merkerman at Jarle gjennomgår en stor forandring. Boka starter med at han og Helge ersanne kopier. I Starten har begge samme musikk smak, men dette går over til atJarle og Helge blir rene tvillinger hvor begge har samme meninger ogsynspunkter.

Etter hvert som Yngve kommer inn i bildet, starter Jarle å endreseg mer som han. Han endrer seg ved at han blir mer moden, får åpent sinn oghan starter å gjøre ting ikke liker, som eks. å høre på musikken som Yngvehører på.   Yngve tolker jeg på somen meget annerledes person. Helt fra det å være helt frisk til å plutselig blisyk under fortellingen. Siden Yngve er en spesiell person blir meningene tilJarle viktige for Yngve, og senere i boken blir Jarle veldig viktige for Yngveetter hvert gjennom boken.

Yngve forteller oss at han liker å se på skyer oghøre på et album kalt times vis. Vi får vite at han har Schizofreni sent iboken, men ikke så mye i detalje. Vi får også møte Katrinei boka. Hun er kjæresten til Jarle. Katrine er en veldig selv bestemt person oghun mener at hun alltid har rett. I boka virker det om Katrine er forelsket iideen av Jarle, men ikke så mye om selve personen. Katrine elsker endringenesom skjer med Jarle, uten å tro at noe ligge under. Dette gjør hun fordi hun eren veldig godtroene person.

Men med engang hun finner ut at dette ikke ersaken, men at han gjør det for å skjule forelskelsen sin til Yngve, blir detsnudd om til hat.   Virkemidlene som erbrukt i boka er hvor lettlest den er. Forfatteren bruker ikke vanskelige ord eller uttrykk,men derimot enkle slik at ungdommen kjenner seg igjen. I hele romanen foregårmange dialoger. Disse er både indirekte og direkte. Dette gjør at vi som leserefår et nærmere forhold til romanen. Samtidig oppstår det situasjoner hvor de erute og drikker. Dette var litt mer vanlig for ungdom på den tiden, i forholdtil sånn det er i dag.

 I boka befinner det segmye sammenlikninger og metaforer. Et eksempel på dette er når moren til Jarlesammenlikner Jarles kjærlighet med hennes første forelskelse med denalkoholiserte faren.  Det jeg sitter igjen medi minene etter å ha lest boka er det at man tar veldig lett på ting. Nå er detganske lenge siden handlingen skal ha skjedd å til nå, men jeg tror det finnesmange ute i verden som er usikre på seg selv, og som bare dekker over det.

Mangehar sikkert hørt om det å «komme ut av skapet». Det tror jeg at mange ungdommersliter med å gjøre fordi de er redde for å bli mobbet eller vet ikke hva deresforeldre kommer til å si. Boka tar opp mange moderne og viktige temaer som medbokas alder er utrolig.

Når jeg tenker tilbake på boka synes jeg at den varveldig gripende. 

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here